fbpx
zipline
1406 Kanopeo 0298 fin
kid-fun
Inklusion
mobile-nature
cocoon-tree
FlightLine

Høyt & Lavt Parksystemer: Etablering av zip-line

Vi bygger store og små klatreparker, zip-liner, lekeapparatet med innhold fra A-Å. Dette inkluderer forprosjekt, design, søknader om midler, bygge fase og implementering av rutiner med komplett internkontrollsystem, opplæring av ansatte, driftsstøtte og vedlikehold. Vår erfaring og kompetanse gjør oss i stand til å ta på oss et vidt spekter av oppdrag innen "risikofylte" og aktivitetsbasert tjenester. Dette kan innebære utvikling av nye konsepter, arbeid i høyden, rigging eller gjennomgang /etablering av rutiner og sikkerhetssystemer, m.m.

Etablering av zip-line

Faser i etablering

 • 1 gangs befaring
  Vi gjør et grov design og ser på muligheter i det aktuelle områder. Du får levert prinsippskisser, en budsjettkalkyle og en beskrivelse av leveransen. Dette gir deg en god oversikt over hva etableringen vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et meget godt grunnlagsmateriale.
  Vi leverer zip-liner montert i trær, på stolper eller i fjell.
   
 • Byggeperiode zip line
  Vi bygger zip linen ihht internasjonale og nasjonale standarder. Hvor lang tid det tar å montere linen avhenger naturligvis av flere faktorer som terreng, monteringssted (trær, fjell, stolper) og andre hensyn som eventuelt må tas i det aktuelle terrenget . Det må normalt beregnes 1- 2 uker for montering. Det gjennomføres også testing av linen(e), opplæring av driftsansvarlig og til slutt inspeksjon av offentlige myndigheter for utstedelse av sikkerhetssertifikat før man kan åpne for gjester. Fra man bestemmer seg til anlegget er 100% klart bør man bregne minimum 2 mnd.
   
 • Etablering av rutiner, opplæring av driftsleder
  Det er et krav fra offentlige myndigheter at driftsleder har nødvendig kompetanse for drift av anlegget. Vi har utviklet et eget internkontrollsystem for drift av zip linen (og opplevelse baserte tjenester) som gir deg som driver god oversikt over driftsrutiner med sjekklister og instrukser for ulike funksjoner. Vi gir nødvendig opplæring for å tilfredsstille offentlige krav dersom dette ikke er på plass fra før. Håndboka kan lett integreres og benyttes til andre aktiviteter som inngår i driften. Vi har gjerne ansatte som hospiterer hos oss før man starter egen park som gir nyttige erfaringer før man skal i gang selv. Vi kan også stille med erfarne instruktører fra oss som en støtte i startfasen – svært nyttig i en etableringsfase hvor mye er nytt. Med andre ord – vi tar kvalitet og sikkerhet på alvor og vil legge alt til rette for at besøkende skal få en best mulig opplevelse.
   
 • Godkjenning av offentlig myndighet
  Jernbanetilsynet er offentlig myndighet for klatreparker og zip liner i Norge. Denne type installasjoner kommer innunder tivoliloven og du kan ikke drive et anlegg lovlig uten sikkerhetssertifikat og ansvarsforsikringer.
   
 • Oppfølging og vedlikehold
  Drift av anlegg krever kontinuerlig oppfølging, utvikling og oppfølging. Som en del av IK håndboka har vi tilrettelagt for dette med rutiner og systemer. Vi er proaktive og planlegger årlige kontroller av park og utstyr slik at dette blir gjennomført i tide før årlig åpning.
  Vi kan også ta på oss kontroll og vedlikeholdsoppdrag for andre parker / installasjoner på forespørsel.