• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg

…waarvan je niet weet dat je ze maakt

Met dit artikel willen we de negen meest voorkomende fouten met zipline’s aanhalen en ervoor zorgen dat ze niet langer gemaakt worden. Vanuit een operationeel standpunt is het belangrijk te weten hoe je deze fouten kan vermijden, om zo significant de risico’s voor de deelnemers te beperken.

Een leuk bijeffect van het aanpakken - of in de eerste plaats voorkomen - van deze fouten, is dat je ook je doorvoersnelheid, klantentevredenheid en winstgevendheid drastisch zal verhogen. Het is algemeen bekend dat slechts één incident met een bezoeker op een tokkelbaan je faillissement kan betekenen. Je kan het je niet veroorloven je bezoekers in gevaar te brengen, en toch is dat nu net wat duizenden exploitanten van zipline’s doen.

Het elimineren van risico’s zou je hoogste prioriteit moeten zijn, gevolgd door het verbeteren van de klantenervaring en het optimaliseren van de winstgevendheid. Dit laatste is afhankelijk van aan aantal factoren, waaronder de regionale vraag naar zipline activiteiten, afdoende infrastructuur om aan deze vraag te voldoen, klantentevredenheid, doorvoersnelheid, en veiligheid. Je installatie moet ook plezierig en intrigerend genoeg zijn om bezoekers terug te laten komen, al dan niet met meer vrienden. Zo bouw je een stabiele, positieve reputatie op. Hoewel al deze factoren onmisbaar zijn voor een winstgevende zipline, toch zou men kunnen beweren dat het beste rendement op je investering komt door het runnen van een veilige onderneming.

Dit artikel handelt over zipline’s die gebruik maken van een remsysteem bij hoge snelheid op het einde van de zipline. Het remmen start wanneer de trolley met hoge snelheid contact maakt met het remmechanisme, waardoor de deelnemer uiteindelijk zal stoppen.

We spreken van een hoge-snelheid-zipline wanneer eindsnelheden boven 40 km/u behaald worden. Deze zipline’s hebben een automatisch remsysteem, een noodstopapparaat (emergency arrest device – EAD) en een geconstrueerde landingsplaats nodig. Wat volgt is een overzicht van de grootste fouten die met dergelijke zipline’s gemaakt worden. Telkens wordt ook meegegeven hoe deze vermeden of geëlimineerd kunnen worden.

Fout #1: Geen gebruik maken van een noodstop

Zipline’s die hoge snelheden halen zijn door de “ACCT Standards for Challenge Courses and Canopy/Zip Line Tours” verplicht om zowel een primair remsysteem als een back-up systeem voor noodgevallen te hebben. Deze moeten ervoor zorgen dat deelnemers op een veilige, effectieve en betrouwbare manier op het einde van de kabel gestopt worden. Een noodstopapparaat of “emergency arrest device” (EAD) doet precies wat het beloofd en stopt de deelnemer in geval het primaire remsysteem faalt.

De ACCT normen bepalen dat een EAD verplicht is als back-up remapparaat voor alle zipline’s waarbij deelnemers met een snelheid van meer dan 10 km/u bij het landingsplatform aankomen, en/of waarbij deelnemers ongewild en/of schadelijk in contact kunnen komen met het terrein, objecten of mensen in de landingszone. Voor de werking van dit apparaat mag bovendien geen enkele actie van de deelnemer vereist zijn en moet het ofwel volledig los van het primaire remsysteem bestaan, ofwel als geïntegreerd back-up mechanisme in de primaire rem.

Het doel van een EAD is het voorkomen van ernstige verwondingen of dood als gevolg van een fout van de gebruiker of het falen van het materiaal. Voorbeelden van het falen van het primaire remsysteem zijn:

 • Fout van de operator, zoals het foutief vastmaken van de deelnemer
 • Slijtage van de lijn
 • Slijtage van knopen
 • Touw gaat stuk bij impact
 • Gebroken touwen
 • Falen van materiaal
 • Foutief terugzetten van de stootblok of de trolley
 • Ongeschikte installatie

Ongevallen kunnen soms gebeuren en de gevolgen kunnen ondenkbaar zijn. Naast het risico of ernstige verwondingen of dood bij een deelnemer, kan de nasleep van een ongeval –zeker zonder een degelijke EAD- letterlijk leiden tot het sluiten van je hele onderneming.

Oplossing:

Zorg voor een noodstopapparaat op elke zipline. Welk remsysteem en AED optie je precies kiest hangt of van je zipline constructie, snelheden, locatie, lengte, budget, motivatie/doel, en gewenste ervaring van de deelnemer. Raadpleeg de ACCT normen om je hierbij te begeleiden.

Een veerkussen, zoals in bovenstaande foto te zien is, is een voorbeeld van een EAD dat goedgekeurd is door de ACCT. Raadpleeg echter steeds een ingenieur voor de installatie ervan.

De meeste remsystemen kunnen voor zowel de primaire al de back-up rem gebruikt worden, maar moeten als aparte, onafhankelijke systemen geïnstalleerd worden. Een veerkussen is dus een goede EAD optie voor remsystemen zoals de zipSTOP, zolang het maar correct geplaatst en gebruikt wordt. Hoewel schuimkussens geen EAD’s zijn die goedgekeurd zijn door de ACCT, toch is het een goed idee om ze ook op het eindpunt te plaatsen als extra voorzorgmaatregel. Aarzel zeker niet om ons te contacteren om de beste EAD optie voor jou te bepalen.

spring

Fout #2: Geen gebruik maken van een beweging beperkend apparaat voor de deelnemers

EAD’s zullen deelnemers veel abrupter stoppen dan een primair remsysteem. Ze zijn niet enkel zeer oncomfortabel voor deelnemers, maar ze zijn simpelweg ook gevaarlijk wanneer de deelnemer ze niet met zijn of haar gezicht vooruit bereikt. Een beweging beperkend systeem of apparaat zorgt ervoor dat de deelnemers steeds met hun gezicht voorwaarts aan de zipline hangen. Dit is de beste manier om het eindplatform en remsysteem te naderen om mogelijk risico en aansprakelijkheid te beperken.

Omdat het remmen bij hoge snelheid een opwaartse swing veroorzaakt, is het potentieel gevaarlijk wanneer men met het gezicht achterwaarts aankomt, omdat het hoofd van de deelnemer op die manier gevaarlijk dicht bij de zipline kabel komt. Remsystemen voor zipline’s zijn zo ontworpen dat het hoofd van de deelnemer zo ver mogelijk van de impact wordt gehouden. Wanneer een deelnemer vrij kan bewegen, zal deze tijdens de opwaartse swing steeds achterwaarts draaien, ook al komt hij of zij voorwaarts aan bij het remsysteem. Deze draaiing is het gevolg van de oneven anatomische verdeling van gewicht in relatie tot de draagriem van de trolley en brengt het hoofd van de deelnemer dus zeer dicht bij de zipline, waarbij ongevallen kunnen ontstaan.

De risico’s die gepaard gaan met het niet gebruiken van een beweging beperkend apparaat zijn dus winstverlies als gevolg van ontevreden bezoekers, legale en/of financiële consequenties, en ernstig gewonde of dode deelnemers.

Oplossing:

Zorg voor trolleys die de beweging van de deelnemer beperken op zipline’s die snelheden van minsten 40 km/u) halen. Verschillende opties zijn beschikbaar, zoals een trolley met een ingebouwde stoel is waardoor de deelnemers steeds voorwaarts gericht blijven. Een meer actieve optie is de nieuwe Impact Trolley met zwenkbare handgreep. Deze is specifiek ontworpen om deelnemers voorwaarts gericht en buiten het bereik van de zipline kabel en de impactplaats te houden.

Anders dan andere handgrepen voor trolleys, volgt het T-handvat van de Impact Trolley bij het remmen de natuurlijke swing van de deelnemer. Andere handvaten zijn vaak zeer solide en wanneer de deelnemer bij impact een opwaartse swing maakt, kunnen deze handvaten de trolley van de kabel liften, waardoor het hoofd van de deelnemer opnieuw gevaarlijk dicht bij de impactzone komt. Dit veroorzaakt bovendien schade aan de kabel, snellere slijtage van de trolley, verhoogde remming, en bijgevolg veel meer ongemak voor je bezoeker. De handgreep van de Impact Trolley is daarentegen ontworpen om de deelnemers met hun gezicht voorwaarts te houden en ervoor te zorgen dat ze buiten het bereik van de zipline kabel en impactplaats blijven.

Verder in dit artikel zullen we ook bespreken dat remmen met de hand de deelnemers wel voorwaarts gericht houdt, maar dat het geen adequate optie is voor het remmen bij zipline’s waarbij hoge snelheden gehaald worden.

Impact Trolley1 hndl

Fout #3: Toegenomen risico voor verwondingen bij deelnemers

Bij het remmen aan hoge snelheid op een zipline zouden deelnemers nooit in staat mogen zijn om hun handen of eender welk ander lichaamsdeel in de buurt van de impactzone te brengen. Wanneer dit wel gebeurt, kan het leiden tot ernstige verwondingen of erger.

Vaak denken we dat er slecht één impactplaats bestaat bij het remmen op een zipline: de zone tussen de trolley van de deelnemer en de stootblok van de remtrolley. Deze twee componenten komen namelijk met enorme kracht samen om het remproces te starten. Een vaak vergeten andere impactplaats vindt men echter achter de trolley, waar het gezicht, hoofd of ander lichaamsdeel bij impact in botsing kan komen met de trolley van de deelnemer. Een object of lichaamsdeel toestaan in deze impactzones te komen heeft niet enkel effect op de remcapaciteit, maar is ook ongelofelijk gevaarlijk.

Situaties waarbij deelnemers de impactzone niet voorwaarts gericht bereiken, of waarbij ze hun handen of andere lichaamsdelen bij de impactzone kunnen begeven, kunnen voor zeer ernstige situaties zorgen. Mogelijke verwondingen zijn het verlies van vingers of handen, gebroken kaken, hoofdtrauma’s, zware schaafwonden, of in zeer ernstige gevallen zelfs dood.

Eén van de gevaarlijkste en meest over het hoofd geziene boosdoeners is het remmen met de handen. Bij vele zipline’s wordt verwacht dat de deelnemers zich met een handschoen moeten afremmen bij het bereiken van het eindplatform. Dit impliceert echter een significante risico, want deelnemers zijn op dat moment binnen het bereik van zowel de kabel als de impactzone. Opdat de deelnemer dicht genoeg bij de kabel zou hangen om met de hand te kunnen remmen, is hij of zij bovendien sowieso veel te dicht in de buurt van de remtrolley, impactplaats, en mogelijke andere apparatuur. Ook al bestaat er voorlopig geen gereguleerde maximumsnelheid voor het remmen met de hand, toch is er binnen de industrie consensus dat vanaf een bepaalde snelheid het remmen met de hand een ernstig risico inhoudt.

Oplossing:

Bekijk jouw operatie op een kritische manier en ga na waar op jouw zipline een potentieel risico op verwondingen van je deelnemers voorkomt. Ook al lijkt een ongeval onwaarschijnlijk, toch ben je verantwoordelijk voor het beperken van het risico en de aansprakelijkheid van je onderneming en ga je dus best uit van het worst-case scenario. Enkele belangrijke beveiligingen die je kan toepassen zijn:

 • Afstand houden tussen de deelnemer en de zipline
 • De mogelijkheid elimineren dat een deelnemer de impactplaats kan aanraken
 • Een trolley gebruiken die verzekert dat de deelnemers voorwaarts gericht blijven
 • Het remmen met de hand niet toepassen
 • Een automatisch remsysteem installeren

Deze maatregelen zullen reeds verschillende veelvoorkomende verwondingen, zoals brandwonden door het remmen met de hand en snijwonden, elimineren. Ook vingers die overreden worden door trolleys zullen zo vermeden worden.

Fout #4: Het gebruiken van een personeelslid om manueel het remsysteem te bedienen

Het ideale remsysteem laat de controle van het remmen over aan het systeem zelf – in andere woorden, het proces is geautomatiseerd. De meest effectieve en minst risicovolle manier om deelnemers aan het einde van je zipline te laten stoppen is dus een automatisch remsysteem.

Ook al hebben deze systemen nog steeds personeel nodig, toch wordt de kans op een menselijke fout significant gereduceerd. Sommige remsystemen maken het nodig voor je personeel om de deelnemers als het ware op te vangen wanneer ze contact maken met de stootblok, wat de hele verantwoordelijkheid van het veilig remmen in de handen van dat personeel legt. Wanneer zij per ongeluk een fout zouden maken, kan de deelnemer niet zelf remmen en is hij of zij aangewezen op de abrupte rem van het noodstopapparaat, met mogelijke verwondingen als gevolg. De combinatie van een menselijke opvanger met de afwezigheid van een EAD is dus vragen om ernstige ongevallen. Ben je bereid het risico te nemen dat je personeel, zonder één keer te falen, de rem telkens opnieuw op een betrouwbare manier gebruikt?

Oplossing:

Door het gebruik van een automatisch remsysteem kan je personeel focussen op het loskoppelen van deelnemers in plaats van ervoor te moeten zorgen dat ze veilig remmen. Een systeem dat zichzelf reset voor de volgende deelnemer verhoogt daarenboven de doorvoersnelheid en zal de remervaring voor je deelnemers ook stukken aangenamer maken. Uiteindelijk zijn het de bezoekers die de eerste keer een aangename ervaring hadden die zullen terugkeren. Een automatische remsysteem betaalt zich op zeer korte tijd terug en is misschien wel één van de meest over het hoofd geziene strategieën om een winstgevend en veilige onderneming te runnen.

De meest effectieve en veilige manier om deelnemers te stoppen op het einde van een zipline is dus een remsysteem dat zich automatisch reset, zoals de zipSTOP zipline rem op de foto hierboven.

Fout #5: De staat van het remsysteem niet checken tussen de deelnemers in

Zelfs bij de beste remsystemen, moet je personeel tussen deelnemers in checken of het systeem nog adequaat werkt. Door het niet continu beoordelen van de staat van het remsysteem kunnen eventuele problemen niet opgelost worden en kan dit leiden tot ernstige verwondingen voor zowel de deelnemer als het personeel.

Wat zou er gebeuren wanneer de vorige deelnemer nog steeds aan de lijn hangt wanneer de volgende vertrekt? Zeer waarschijnlijk zou dit leiden tot een botsing tussen de twee. Zelfs al kan men de eerste deelnemer nog tijdig op het platform halen en loskoppelen, dan nog bestaat de kans dat het remsysteem zich nog niet heeft kunnen resetten, waardoor de tweede deelnemer niet geremd zal worden. Opnieuw toont dit de nood voor een EAD aan bij elke zipline.

Zelfs bij de beste remsystemen kunnen problemen optreden, zoals bijvoorbeeld een gedraaide lijn, waardoor het remsysteem niet meer optimaal kan werken. Een toegenomen risico op verwondingen voor de deelnemer is een logisch gevolg.

Oplossing:

Dit is een puur operationeel probleem dat opgelost kan worden door een goede training van toegewijd personeel en duidelijke werkingsinstructies. Het personeel moet weten dat deze instructies verplicht en dus niet optioneel zijn, en dat wanneer ze niet gevolgd worden ernstige ongevallen kunnen plaatsvinden, met significante financiële en legale gevolgen.

Zelfs met betrouwbare remsystemen, zijn goede training en procedures onmisbaar voor het vermijden van risico en aansprakelijkheid. Het nakijken van het remsysteem tussen deelnemers in neemt maar enkele seconden in beslag voor je personeel, maar is van uiterst groot belang als je je zipline onderneming wil blijven behouden.

 • Training van het personeel moet het volgende inhouden:
 • Nagaan dat de vorige deelnemer correct is afgekoppeld vooraleer je de volgende laat vertrekken
 • Nagaan dat de rem zich correct reset na elke deelnemer
 • Nagaan dat alle lijnen en ander materiaal op hun plaats zitten en niet verstrikt zijn met het remsysteem
 • Nagaan dat er geen touwen of andere rommel is ter hoogte van de impactzone

Ontwikkelen en afdwingen van een effectief communicatiesysteem tussen het personeel, zodat ze weten wanneer het veilig is om de volgende persoon te laten vertrekken, of wanneer ze moeten wachten tot een eventueel probleem is opgelost.

Fout #6: Het niet regelmatig inspecteren van lijnen, uitrusting, en ander materiaal

Regelmatige inspecties zijn een noodzakelijk operationeel protocol voor alle remsystemen. Afhankelijk van jouw remsysteem of operationele omstandigheden, kan deze inspectie dagelijks, wekelijks, tweejaarlijks en/of jaarlijks gebeuren. Zonder deze inspecties en her-certificering van het materiaal, wordt je zipline onderneming onveilig.

De volgende zaken zouden bij de zelfinspectie van het remsysteem nagegaan moeten worden:

 • Kijk touwen, remlijnen en singels na op tekenen van slijtage of moeheid. Vervang ze zoals aanbevolen of indien nodig.
 • Bekijk alle materiaal en componenten, zoals het remapparaat, de remtrolley, en de katrollen. Zorgt dat er geen slijtage, schade of verstopping zichtbaar is.
 • Zorg dat alle musketons en schakels gesloten zijn en in de juiste richting hangen.
 • Zorg ervoor dat de staaldraad clips juist gekoppeld zijn.

Het niet in optimale conditie houden van de remsysteem zal het risico op verwondingen van de deelnemers verhogen, zal zorgen voor meer schade aan het materiaal, en zal voor een slechte ervaring van de deelnemer zorgen.

Oplossing:

Je personeel moet nauwgezet alle inspecties van kabels, lijnen en ander materiaal uitvoeren. Hou rapporten van deze inspecties bij als bewijs van het volgen van de protocollen. Zorg dat al je personeel getraind is om deze inspecties uit te voeren en dat ze op de hoogte zijn van wat de potentiële gevolgen kunnen zijn als ze de inspectieprocedures niet opvolgen. Wanneer je een geautomatiseerd remsysteem gebruikt, raadpleeg dan de handleiding voor meer informatie over de nodige inspecties. Vergeet naast de vastgelegde inspecties alle materiaal ook niet routinematig na te kijken.

Fout #7: Het niet herkennen en begrijpen van wat de remming kan belemmeren

Dit is waarschijnlijk de meest voorkomende fout die bij het runnen van een zipline gemaakt wordt. Er bestaan namelijk veel externe factoren die de werking van je remsysteem kunnen beïnvloeden, waardoor er een onveilige en oncomfortabele remming kan ontstaan:

 • Een remtrolley gebruiken die niet specifiek ontworpen is voor het remmen bij hoge snelheid. Dit kan resulteren in een onveilige en onverwacht hoge kracht bij het remmen.
 • Incorrecte touwen en lijnen gebruiken (bijvoorbeeld foute diameter, sterkte, materiaal, etc.)
 • Incorrect materiaal gebruiker, zoals ongeschikte katrollen

De grootste boosdoener voor  onverwacht schokkend remmen is teveel wrijving op je kabel door factoren die niet zichtbaar zijn voor het blote oog. Deze wrijving kan door de hierboven vermelde factoren veroorzaakt worden en kan zorgen voor een abnormale vertraging van de snelheid van de deelnemer. Dit zou kunnen betekenen dat je zipline niet langer correct werkt en dat je remsysteem bijgevolg niet langer optimaal kan functioneren. Overmatige wrijving is een echte vernieler van je zipline en toch weten de meeste mensen niet dat het bestaat. Vaak is dit de oorzaak waarom deelnemers het eindplatform niet halen of waarom ze juist met een veel hogere snelheid dan verwacht de remtrolley raken.

Hoewel een toegenomen remkracht niet zo gevaarlijk is als de meeste van de andere gevaren, toch zal het een zeer grote invloed hebben op de ervaring van de deelnemers en de doorvoersnelheid van je zipline. Nadat een deelnemer er een rit heeft opzitten, wil je dat hij of zij het zo snel mogelijk opnieuw wil doen, en dan nog liefst met familie en vrienden erbij. Het falen van een ideale remming zal dus voor een groot deel bepalen of een deelnemer ooit nog opnieuw zal tokkelen. Een negatieve klantenervaring is slecht voor je rendement en kan veel schade aan je onderneming aanrichten.

Oplossing:

Om er zeker van te zijn dat je zipline zo efficiënt mogelijk is, moet je de onderliggende details over hoe elke component op de andere inwerkt kennen… vooral van die zaken die je niet kan zien. Ons team van ingenieurs hebben uitgebreide test gedaan met een hoge-snelheidscamera, want alleen zo konden ze echt goed zien wat er zich afspeelt op een zipline. Vele exploitanten versnellen of vertragen hun zipline zonder te beseffen hoe dit gebeurt. Het is van groot belang om goed na te denken over het opzet, de construering en het remsysteem van je zipline, en ten volle begrijpen waar overmatige wrijving vandaan kan komen. We raden je vooreest aan om voor al je zipline materiaal na te gaan of ze binnen de prestatieparameters vallen. Voor een geautomatiseerd remsysteem verwijzen we daarvoor door naar de handleiding.

Het elimineren van de factoren die invloed hebben op de remkracht van je zipline en bijgevolg ongewenste wrijving veroorzaken, zal de betrouwbaarheid, consistentie en effectiviteit van je remsysteem dramatisch verhogen. Deelnemers zullen daardoor ook meer plezier halen uit hun ervaring omdat men hen minder zal moeten ophalen voor ze einde van de zipline bereikt hebben, omdat de wachttijden minder lang zullen zijn, en omdat de remming zacht en comfortabel zal zijn in plaats van een abrupt. Voor exploitanten zijn de voordelen een hogere doorvoersnelheid, minder personeelskosten en een verbeterde reputatie, wat uiteindelijk allemaal zorgt voor hogere winstmarges.

Fout #8: Een verminderde klantenervaring toestaan

Of je bezoekers een positieve beleving zullen hebben hangt af van een aantal factoren:

 • Voel je je veilig?
 • Was de ervaring comfortabel?
 • Ging alles vlot en snel?
 • Was het personeel vriendelijk en behulpzaam?

Wanneer een deelnemer vast komt te zitten in het midden van de kabel, moet men hem of haar terughalen. Dit proces vertraagt echter de doorvoersnelheid en vermindert de klantentevredenheid, wat er dus voor zorgt dat bezoekers minder snel of niet zullen terugkomen.

De focus van exploitanten zou moeten liggen op de veiligheid en de ervaring van de bezoekers. Het remmen aan hoge snelheid kan schokkering en zelfs schrikwekkend zijn; laat staan gevaarlijk indien niet correct uitgevoerd. Deelnemers zullen niet tevreden zijn wanneer ze halverwege de kabel moeten opgehaald worden, een ruw contact met de rem  maken, hun hoofd stoten aan de kabel, botsen met een andere deelnemer, of zichzelf hand voor hand naar het platform moesten trekken. Ook de deelnemer erna zal een mindere ervaring hebben omdat deze moest wachten. Het beste dat je daarom waarschijnlijk kan dien om je klantenervaring en de mond-op-mond reclame te verbeteren, is er simpelweg voor te zorgen dat deelnemers op een comfortabele manier helemaal op het eindplatform landen.

Oplossing:

Om de ervaring van je bezoekers te verbeteren, moet je in al je operationele beslissingen strategieën en protocollen implementeren die focussen op de veiligheid en het plezier van de deelnemers. De manier om dit te doen is de bovenvermelde problemen aan te pakken met behulp van een gekwalificeerd ingenieur. Het moeten terughalen van deelnemers kan je –mits wat werk en investering- volledig doen verdwijnen. Zie hier enkele factoren die hier invloed op hebben:

 • Te veel uitzakking (SAG) in je zipline
 • Zipline trolleys die vast te komen zitten aan de kabel bij impact
 • Te veel wrijving of weerstand bij het remsysteem
 • Onjuiste opstelling van katrollen, lijnen, en remsystemen
 • Niet kunnen verhinderen dat je deelnemers terugrollen over de kabel na contact met de remtrolley

Fout #9: Foutief construeren en installeren van de zipline en platformen

Het onjuist construeren van je zipline en platformen kan een significante impact hebben op het rendement op je investering, je winstgevendheid en je doorvoersnelheid.

Vele zipline’s zijn initieel gewoonweg niet ontworpen voor een hoge doorvoersnelheid. In plaats daarvan zijn de meeste ontwikkelt met het oog op betaalbaarheid, een factor die meestal niet gepaard gaat met een optimale prestatie. Een ideale zipline heeft een positieve hoek van de start tot de finish, waardoor deelnemers -van alle maten en gewichten- comfortabel en zonder reddingspogingen het eindplatform kunnen bereiken, los van de weersomstandigheden.

Het is belangrijk de juiste onderdelen voor je zipline te kiezen. Zo is het gebruik van een dik, zwaar en water absorberend touw voor je remapparaat niet ideaal en kan het een optimale werking ervan belemmeren.

Alle zipline’s hebben wel een beetje uitzakking. Door het gewicht van de kabel zelf is het onmogelijk om dit volledig uit te sluiten; zelfs niet bij optimale omstandigheden. Probeer echter wel om uitzakking zoveel mogelijk te vermijden om te voorkomen dat deelnemers opwaarts aankomen aan het eindplatform. Bij een opwaartse aankomst moet er namelijk altijd een compromis gemaakt worden: als de zipline ontworpen is zodat de lichtste deelnemer het platform kan bereiken, dan zal de zwaarste deelnemer met een overdreven snelheid aankomen. Omgekeerd zal de lichtste deelnemer het eindplatform nooit bereiken wanneer de zipline ontworpen is om de zwaarste deelnemer met de juiste snelheid het eindpunt te laten bereiken. Voeg nog wat kop- of staartwind toe aan de berekening en je weet totaal niet meer waar je deelnemers zullen eindigen, met ontevreden bezoekers als gevolg.

Oplossing:

De oplossing voor een slecht geconstrueerde zipline is het verhogen van de spanning van de kabel. Wanneer je de spanning verhoogt zal je meer constante aankomstsnelheden, minder nood aan reddingen, en een verhoogde klantentevredenheid hebben. De investering die je moet doen om de spanning van je zipline te verhogen kan zich zeer snel terug betalen door de verhoogde doorvoersnelheid en tevredenheid van je bezoekers.

Consulteer zeker eerst je ingenieur vooraleer je de spanning van je zipline verhoogt. Dit is namelijk enkel mogelijk bij kabels met een hogere diameter en sterkere ondersteuningsstructuren. Deze investering kost dus wel wat tijd- en denkwerk.

Een andere makkelijke oplossing is het scheiden van je eindplatform en de paal waaraan de zipline bevestigd is. Ook al lijkt dit contraproductief, toch zal het je in staat stellen om je eindplatform zo lang als nodig te maken om alle deelnemers er veilig op te laten landen. Het is dus niet echt nodig dat de paal vasthangt aan het eindplatform.

Conclusie

Er zijn een aantal verborgen factoren die de efficiëntie en winstgevendheid van je zipline kunnen belemmeren. De meeste hiervan houden ook een risico op ernstige verwondingen van je deelnemers in. Ook al wist je waarschijnlijk niet van het bestaan van vele van deze problemen, toch heb je nu de eerste stap genomen om deze te leren erkennen en oplossen.

In het belang van de adventure park industrie, en om gelukkige en tevreden deelnemers te bekomen, hopen we van harte dat je deze informatie in overweging zal nemen om je eigen zipline te verbeteren. We raden je dan ook aan om met je ingenieur je zipline constructie te her-evalueren om na te gaan waar ruimte voor verbetering bestaat.

Neem contact op

Skywalker past innovatie technologieën toe om de klim-, zipline-, adventure-, en amusementsindustrie uit te breiden met nieuwe recreatieve adventure middelen. Onze producten streven allemaal naar het verminderen van het risico dat gepaard gaat met adventure activiteiten, terwijl we tevens de doorvoersnelheid en de klantenervaring willen verbeteren.