• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Als logische aanvulling op ons productportfolio houdt Skywalker zich bezig met het ontwerp en realisatie van unieke natuurlijke speeltoestellen, speelnatuur, natuurspeeltuinen en speelbossen. Veelal als aanvulling op een klimbos of natuurbelevingspark, maar ook als los project.

Speelnatuur?

Lekker spelen in de natuur. In bomen klimmen, hutten bouwen, kliederen met water. Er zijn steeds minder plekken waar dat kan. Her en der in Nederland zijn stukken natuur ingericht waar kinderen zich wél kunnen uitleven en waar ze spelenderwijs de geheimen van de natuur kunnen ontdekken. Dat zijn de speelbossen. De natuurlijke inrichting en de omgeving van een speelbos dagen kinderen uit te spelen met de natuur en die verder te onderzoeken. Een speelbos is een spannend speelterrein voor kinderen, waar bijna alles mag. Speelnatuur biedt kinderen op een natuurlijk manier een uitdagende omgeving waarin spelen als vanzelf gaat. Kinderen bouwen hierdoor meer fysieke weerstand op, komen tot rust en ontwikkelen motorische vaardigheden.

Hoe krijgen we de jeugd weer de natuur in?

De jeugd van tegenwoordig loopt niet meer warm voor natuureducatie alleen, er moet tenslotte wel wat te beleven zijn. Het Skywalker speelnatuur concept levert de schakel tussen educatie, beleving en beweging. Een ervaring in de natuur is voor een opgroeiend kind dus een onvergetelijke, positieve en potentieel vormende ervaring, die bijdraagt aan de waardeontwikkeling in het algemeen en een positieve relatie tot de natuur in het bijzonder. Ons concept sluit dan ook naadloos aan bij ontwikkelingen als Cool Nature van de Provincie Gelderland en Natuursprong van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen(NISB), Jantje Beton en Staatsbosbeheer.