• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Bij het werken op hoogte, zoals in een klimbos of klimpark, is kennis en ervaring belangrijk voor de veiligheid. Met de kennis en ervaring kan de werknemer sneller inspelen op situaties die zich voordoen. De werknemer beschikt over deze kennis door het volgen van de opleiding. Ervaring doet hij/zij op door veelvuldig te werken in een klimbos of klimpark. 

Van de werknemer wordt verwacht dat ze veilig werken en kennis hebben m.b.t. het werken met klimmaterialen op hoogte. Om deze kennis te verkrijgen zijn er opleidingen ontwikkelt die inspelen op de wensen en uitvoering van de deelnemers.

Werken op hoogte met deelnemers vraagt veel inspanning van een instructeur. Deze moet altijd rust uitstralen en de deelnemer een veilig gevoel geven, daarnaast is het bewust zijn van de gevolgen van je handelen van essentieel belang. Werken op hoogte brengt namelijk risico's met zich mee. Opleidingen en de terugkerende opleiding/trainingsdagen moeten deze risico's uitsluiten dan wel tot een minimum beperken.

Niveaus en verantwoordelijkheden

Bij het werken op hoogte, zoals in een klimbos/klimpark, is kennis en ervaring belangrijk voor de veiligheid. Met de kennis en ervaring kan de instructeur sneller inspelen op situaties die zich voordoen. De instructeur beschikt over de kennis en ervaring waardoor deze ook in staat is de situaties die zich voordoen op te lossen. Deze kennis en ervaring zijn bepalend voor de verantwoordelijkheden.

Binnen Skywalker zijn er 5 gradaties voor het werken op hoogte, namelijk:

 • Instructeur 
 • Course inspector
 • Rescuer 
 • Trainer
 • Safety manager