• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Onze schat aan ervaring en niet aflatende creativiteit hebben tot meerdere succesvolle projecten geleid, en wij adviseren dan ook de volgende projectaanpak:

Inspraak

De projectaanpak die wij adviseren is gebaseerd op overleg, inspraak en participatie. En wat ons betreft op de eerste plaats: de echte speeldeskundigen, de kinderen.

Werkgroep

Door het samenstellen van een werkgroep, met daarin een vertegenwoordiging van de belanghebbenden, die de realisatie begeleiden, wordt een breed draagvlak gecreëerd.

Vast onderdeel is een kijk- en speelbezoek naar bestaande speelnatuur, en een gesprek met een beheerder van een bestaand speelbos. Op deze manier worden onze hersenen geprikkeld en komen we tot nieuwe ideeen en inzichten.

Locatiebepaling

In deze fase gaan we op basis van de ecologische criteria, ruimtelijke criteria, spelcriteria en last but not least de haalbaarheidscriteria, de locatie en randvoorwaarden bepalen. Het ideale speelbos voldoet aan al de criteria, maar dat is zelden mogelijk.

Concepting

Het bedenken van een goed concept is van onschatbare waarde. In deze fase worden de de wensen en eisen voortgekomen uit inspraakrondes en werkgroep verwerkt tot een passend plan. Hierin worden ook de doelstellingen, criteria, voorwaarden en de (on)mogelijkheden van de beoogde locatie verwerkt. Een presentatie van het ontwikkelde concept aan de werkgroep zal voor groen licht moeten zorgen.

Ontwerp

Met alle gegevens nog in ons hoofd verblijven we een paar dagen op de locatie en maken we eerst een ruwe schets. In deze fase worden reeds partijen betrokken die in de realisatiefase actief zullen zijn. Ook de beheerder en onderhoudsafdeling wordt in deze fase betrokken. In een aantal fases komen we tot een definitief ontwerp, en zullen door het vroegtijdig betrekken van de uitvoerders in de ontwerpfase, dan al een begroting en bouwplan kunnen presenteren.

Realisatie

Desgewenst nemen wij de complete realisatie voor onze rekening als hoofdaannemer, of wij voeren de projectleiding uit. Wij voelen ons tenslotte verantwoordelijk voor de afgesproken oplevering van het project.

Marketing en communicatie

Een belangrijke én heel leuke stap die tijdens de realisatie van de speelnatuur wordt opgestart is de plaatselijke bekendmaking van de speelnatuur. Vergeet ook niet de scholen en de jeugd te betrekken. Met het organiseren van zogenaamde inspeeldagen worden de onderdelen van de speelnatuur getest en verder verfijnd.

Het organiseren van een grootse opening kan dan worden gepland. Nodig hier ook vooral de motorzaagkunstenaar bij uit, die ter plekke nog een aantal stoelen en speelonderdelen zaagt.

De plaatselijke kunstenaars beschilderen een aantal objecten en de toneelvereniging verzorgt een spetterend optreden. Uiteraard mag de sminkartiest niet ontbreken.

Evaluatie

Enige tijd na de opening van de speelnatuur of speelbos zal de werkgroep bijeenkomen voor een eindevaluatie. De verbeterpunten worden meegenomen in het kwaliteitssysteem en zullen worden opgenomen in het eindevaluatie document.