• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

De dienstverlening van Skywalker gaat verder dan het bouwen van uw ideeën alleen. Wij kunnen u ondersteunen vanaf het concept en design, tot en met het finale product. Onze creatievelingen leggen de beleving van de dag vast in de vorm van concepten en thema's, zodat het voor altijd een blijvende herinnering is. In deze integrale aanpak werken wij samen met diverse partners op het gebied van decorbouw en inrichting.

Recent onderzoek toonde al aan dat verregaande thematiek in recreatieparken zijn vruchten afwerpt. De thematisering van een attractie leidt tot een betere beleving ervan, meer tevredenheid, meer herhalingsbezoek, een langer verblijf en meer uitgaven. Met name de adventureparken waarin het concept en de thematisering tot in de kleinste puntjes is doorgevoerd, hebben de beste resultaten en bezoekersaantallen.

Uw klanten verwachten verrast te worden!

In de huidige beleveniseconomie staat de behoefte aan inspiratie, betekenis en zingeving centraal. Belevingsconcepten en marketing zijn belangrijke instrumenten om de doelgroep(en) aan te spreken. Deze doelgroepen en uw eigen doelen nemen wij dan ook als uitgangspunt bij onze dienstverlening.

Het belevingsconcept en/of thema moet ook worden toegepast in de marketing- en communicatiestrategie. Ultimo creeren wij voor u belevingswereld die affectie oproept bij uw klanten. Ook de inrichting van de locatie en omgeving wordt hierin betrokken. Hierin werken wij samen met diverse specifieke partners om zo een totaal-concept te kunnen leveren.

Kenmerken van sterke belevingsconcepten

  • Belevingsconcepten onderscheiden zich van ideeën en thema's door de aanwezigheid van een sterken, subjectieve en onderscheidende visie
  • Sterke concepten zijn betekenisvol, onderscheidend, hebben uithoudingsvermogen, en zijn communiceerbaar
  • Sterke concepten zijn op meerdere niveaus interpreteerbaar
  • Aan authenticiteit kan op materieel, conceptueel, contextueel en functioneel niveau invulling worden gegeven
  • Belevingsconcepten ontlenen kun authenticiteit aan de aanwezigheid van een authentieke, niet bedachte visie
  • Belevingsconcepten zijn gebaseerd op een onderzoeksanalyse naar de normen en waarden van de betreffende doelgroep

Alle concepten en producten die Skywalker ontwikkelt, zijn op de wensen en eisen uw doelgroep afgestemd en zijn hierdoor allemaal uniek. Creativiteit en innovatie zit in onze genen. Onze thema's en producten hebben magie en vertellen een verhaal. Alles is gebaseerd op emoties, de beleving die wordt vastgelegd. Wij zetten deze emoties om in iets tastbaars.