• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

Het neerzetten van een mooi adventureproduct zoals een spannende klimtoren of klimbos is natuurlijk het uitgangspunt. Helaas wordt echter vaak de aanpassingen in het landschap en de omgeving vergeten. Met juist deze integrale aanpak en kennis onderscheidt Skywalker zich in de markt.

Ontwerp van Adventure concepten

Een high rope challenge course is een avontuurlijke manier van (dag)recreatie en bestaat vaak uit verschillende routes met daarin verschillende soorten hindernissen op variërende hoogtes. Een high rope course beantwoord de vraag naar een actieve avontuurlijke vrijetijdsbesteding. Wij bieden een uitdagend en avontuurlijk ontwerp afgestemd op u mogelijkheden en u behoeftes. Elke route krijgt een eigen moeilijkheidsgraad met daarin verschillende soorten hindernissen waardoor een ontwerp ontstaat wat het adventure park geschikt maakt voor een brede doelgroep.

Landschapsinrichting en concepting

Het recreatiebeleid heeft zich jarenlang vrijwel geconcentreerd in aanbodgericht denken. De redenering was: met het aanleggen voorzieningen aan de de recreatievraag werd voldaan. Gellukig komt de vraaggerichte planning meer in de belangstelling te staan waarbij beleving een belangrijkere rol in het denken ovel recreatie speelt. De zoektocht naar "belevenissen" wordt steeds meer beschouwd als de primaire drijfveel achter veel recreatieactiviteiten. Wat willen uw klanten beleven? Naar welke elvaringen en betekenissen zijn ze op zoek? Het recreatiegedrag is sterk gedifferentieerd geworden.

Voer het thema of concept ook door in de omgeving!

Bij veel projecten draait het om beleving, ervaring, uitstraling, onderscheiden, exploitatie en ook om terugverdientijd van investeringen. Commerciële recreatie is uw core-business en zo benadert Skywalker dat ook. De in de concepting-fase bedachte thematiek en landschapsaanpassingen worden door ons volledig uitgevoerd.

Het landschap en de inrichting holistisch benaderen, vanuit verschillende domeinen en invalshoeken, daar gaat het om. De ontwikkeling van een recreatief landschap moet geïntegreerd gebeuren, rekening houdende met diverse landschappelijke en thematische waarden. Hierbij beinvloeden de fysisch-geografische elementen (reliëf, water, bodem en beplanting) zowel het landschapstype (decor) als de recreatieve potenties van een gebied. De aanwezigheid van bos en water bieden specifieke recreatieve mogelijkheden.