• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

Baanbrekend klimpark concept voor rolstoelen en mensen met een beperking in verregaande ontwikkeling.

In Nederland zijn er nauwelijks mogelijkheden voor mensen met een beperking om de hindernissen van een klimbos of klimpark te ervaren. Daar komt nog bij dat de klimgelegenheden die er wel zijn, slechts beperkt toegankelijk zijn voor hen. Maar hier komt binnenkort verandering in.

Begin 2012 kreeg Skywalker Adventure Builders de uitdaging om een hoogteparcours te ontwerpen voor mensen met een beperking in opdracht van een tweetal opdrachtgevers uit Duitsland en Nederland. De unieke ontwikkeling  heeft geleid tot een innovatief hoogte parcours voor mensen met beperkingen en rolstoelers.  Dit alles in nauwe samenwerking met toonaangevende experts op het gebied van bewegingsbeperkingen.

In het speciaal ontwikkelde klimpark kan door bijna iedereen worden geklommen. Mensen met een verstandelijke, een auditieve, visuele of lichamelijke beperking en mensen met een chronische aandoening kunnen in principe allen gebruik maken van het klimpark.

Ewout van Voorst, eigenaar van Skywalker verteld: 'Het doel is om de integratie tussen valide mensen en mensen met beperkingen, in de meest brede zin van het woord, te bevorderen door middel van een klimpark. Elkaar in enerverende omstandigheden te ontmoeten en daarbij wederzijdse ervaringen te delen voorziet in een saamhorigheidsgevoel dat zal lijden tot meer begrip en respect voor elkaar. Daarnaast willen we mensen met beperkingen de gelegenheid geven een klimpark en de natuur op een andere manier te beleven.'

DSC 0197   DSC 0216 DSC 0225  DSC 0237 


Frank Bookelmann, een van de betrokken experts, voegt hier aan toe: 'Het klimpark is bedoeld voor mensen met beperkingen. Hierbij zijn twee groepen te onderscheiden. De eerste groep bestaat uit mensen die, ondanks hun beperking, wel in staat zijn om zelfstandig te lopen. De tweede groep bestaat uit mensen die weliswaar zijn aangewezen op een rolstoel, maar desondanks in staat zijn om een transfer te maken naar een "klimrolstoel". Met een klimrolstoel wordt een rolstoel bedoeld die geschikt is om gezekerd een parcours af te kunnen leggen.'

Voor de proefopstelling in Nederland wordt gebruik gemaakt van het ECO klimbos van Simia te Wekerom. Dit klimbos voor mensen zonder beperking, is begin 2011 gerealiseerd op het terrein van 's Heeren Loo. 'S Heeren Loo is een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, waardoor deze locatie uitermate geschikt is om een klimpark voor mensen met een beperking te realiseren.

Stichting 'allemaal de boom in' is als een van de opdrachtgevers betrokken in het project. Deze stichting heeft als missie om de integratie tussen valide mensen en mensen met beperkingen, in de meest brede zin van het woord, te bevorderen door middel van een klimbos. Daarnaast wil de stichting mensen met beperkingen de gelegenheid geven het bos en de natuur op een andere manier te beleven.

Over Skywalker

Skywalker is de kennis- en ontwikkelorganisatie op het gebied van uitdagende adventure-concepten. Het bedrijf ontwerpt en bouwt Active Forest ECO klimbossen, duurzame klimparken, adventure torens, klimparcoursen, speelbossen en avonturenparken. Als vooraanstaand producent van uitdagende outdoor concepten in Europa, loopt Skywalker voorop in innovatie, kwaliteit, veiligheid en maximale duurzaamheid. Daarnaast levert het bedrijf unieke kennis en expertise, waarmee klanten in staat worden gesteld hun investering maximaal te benutten.

Kijk ook eens op wijzermetjebeperking.nl, de website waar je makkelijk de zorgaanbieder, sport- of vrijetijdsomgeving vindt die bij je past: wijzermetjebeperking