• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg

Onderhoud en levenscyclubeheer

Uit de periodieke inspecties volgen aanbevelingen voor onderhoudswerkzaamheden. Onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van tijd en materiaal, maar we bieden ook contracten aan voor onderhoud en inspecties. Het klein onderhoud wordt gecombineerd met de periodieke inspectie om zodanige een veilige werking van uw park te waarborgen. Het klein onderhoud wordt uitgevoerd gedurende de routine matige visuele en operationele inspectie. Groot onderhoud zoals het schoonmaken van platformen en eventuele vervangen van onderdelen worden tijdens de jaarlijkse inspectie in overleg uitgevoerd.

Materiaalonderhoud en PPE inspectie

Materiaal slijt bij gebruik, de gebruikersduur van het materiaal is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en de mate van onderhoud. De juiste omgang met het materiaal kan de gebruikersduur aanzienlijk verbeteren.

Persoonlijke klimmaterialen zoals klimgordels, klimtouwen, karabiners en zekeringsapparaten, ook wel Personal Protective Equipment (P.P.E.) genoemd en vormen een onmiskenbaar onderdeel van de veiligheidsketen binnen de buitensport. Er zijn speciale (Europese) normen die richtlijnen geven voor de beoordeling van de deugdelijkheid van deze persoonlijke klimmaterialen zoals bijvoorbeeld EN 892 (klimtouwen), EN 958 (energie absorptie lijnen), EN 12275 (karabiners) of EN 565 (bandmateriaal).

Skywalker kan de periodieke inspectie (meestal jaarlijks) van persoonlijke klimmaterialen verzorgen. Bij deze materiaalinspectie zijn onder meer inbegrepen:

 • Inventarisatie en markering van elk indiviueel materiaalstuk (bijvoorbeeld aan de hand van unieke batchnrs.)
 • Opstellen van overzicht- en registratielijsten voor diverse groepen materiaalstukken
 • Uitvoeren van routine controles met behulp van EN-norm checklijsten
 • Uitvoeren van kleine reparaties
 • Rapporteren van periodieke inspecties
 • Advisering en deskundigheidsbevordering gebruik persoonlijke klimmaterialen
 • Advisering afschrijvingen en vervangingen

Meer informatie over inspecties en onderhoud van uw adventure constructies? Neem contact op!